Обработваме и следните видео формати


Обработваме и видео формати  с различно ценообразуване от стандартното за обикновени видеокасети:

Видео формат Видео система Цена за всеки започнат нов час:
Betamax Pal / NTSC 24,00 лв.
Betacam Pal 48.00 лв.
Digital Betacam Pal 160,00 лв.
DVCPRO25 Pal 120,00 лв.
Video 2000 Pal 24,00 лв.