Дигитализиране на видеокасети на флаш памет


 

Прехвърлянето на видеокасети се извършва с още по-висока разделителна способност от стандартната за DVD:
MPEG-2, 576p SD с битрейт: 10368 kbit/s, а не със стандартните 8000 kbit/s  за DVD.

Video mode: PAL / Frame rate: 25fps / Sample format: Interlaced (bottom field first)
Size: 720 x 576 (CCIR-601 D1) / Video Quality: Bit rate 10368 kbit/s / Encoder quality fine tuning: 100%
Encoding method: 2-Pass / Audio forma: AC3 2.0 при необходимост 5.1

За целта прехвърлянето се предлага директно на файл.
Осигуряваме ви файлове във формат mpg, като файловете можете да получите на флаш памет
(ние ще ви предложим подходяща), изтегляне през интернет или на ваш външен HDD или SSD.
В случай, че не притежавате такъв, ние ще ви предложим подходящ.

Можете да изтеглите цифровизираните материали и от наш сървър.

Съветваме нашите клиенти да предпочитат този тип прехвърляне като най-качествен за момента.
Така ще притежавате Вашите спомени с най-доброто качество SD H Quality.

Цени за видео касети VHS, VHS-C, miniDV

Цифровизиране на видеокасети

1 час цифровизиране е на цена 29,95 лв.

На какъв носител ще получите цифровизираното съдържание

Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание:
- Флаш памет -
бързоскоростна флаш памет с гаранционнен документ. Допълнително заплащане.
- Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане.
- Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

Цени за видео касети Hi8, Video 8, Betamax, miniDV CAM, miniDV HD, Video 2000, Betacam, Digital Betacam PAL, Digital Betacam NTSC, DVCPRO25, HD V, U-matic VO, U-matic BVU

Цифровизиране на видео касети

Видео формат Видео система Цена за всеки започнат нов час:
Betamax Pal / NTSC 39,95 лв.
Hi 8, video8
Pal 39.95 лв.
Video 2000 Pal 49,95 лв.
Digital 8
Pal 49.95 лв.
Betacam Pal 120.00 лв.
Digital Betacam Pal 180,00 лв.
Digital Betacam NTSC 240,00 лв.
DVCPRO25 Pal 120,00 лв.
HD V
Pal 60.00 лв.
U-matic VO
Pal 80.00 лв.
U-matic BVU
Pal 100.00 лв.
miniDV CAM
Pal 39.95 лв.
miniDV HD
Pal 49.95 лв.
Ако на касетата има повече от една TV система
NTSC, USA, Japan + 30% към основната цена

Процес по дигитализиране на съществуващ видеозапис

Преобразуването на видеоматериал към дигитален формат отнема известно технологично време, защото е комплексен процес, състоящ се от следните етапи:

Дигитализиране на видео материала

На този етап записът преминава през професионален видеоплеър с шест глави за осигуряване на оптималното извличане на видеозаписа. Оборудването ни позволява извличането на RGB сигнал и да изпозлваме специални филтри за подобряване на качеството още при самия запис.

VHS-capcha

С гордост заявяваме, че използваме функцията за филтриране на самия видеозапис, а не последващо наслагване на компютърно генерирани филтри, които изкуствено изменят оригиналния материал. По този начин се получава запис с оригиналното си форматиране, като приложените филтри въздействат единствено при аналоговото извличане на сигнала.

В следствие се получава картина, която:
- е с много по-добро качество още при самото заснемане;
- входния сигнал е много качествен;
- постига се пълната резолюция от 576р.

Поясняваме, че не изпозлваме кепчър, а извършваме записа в реално време, което ни позволява да осигурим естественото изчистено качество на видеоматериала.

Последваща обработка

Извлеченият от нашата професионална техника аналогов запис е получен с възможно най-голяма чистота (в зависимост от текущото състояние на оригиналната видеолента и самото качество на материала). Ако качеството на самия оригинал не е добро, то няма да е необходима допълнителна обработка, защото това няма да доведе до неговото изчистане. Затова предлагаме услуга по извличантео на максимално чистият сигнал от видеооборудването без да се налага допълнителна компютърна обработка.

Предоставяме ви записа в неговата оригинална цялост. По желание от ваша страна може да предложим монтажни дейности:
- Изрязване на нежелан материал
- Разместване на елементи от записа
- Добавяне на видео и аудио ефекти
- Добавяне на други ефекти и озвучаване
- Upscale на записа от 576р до 1080р
- Upcale на записа от формат 4:3 във формат 16:9 - без изрязване на важни елементи от кадрите.

Тези допълнителни монтажни дейности представляват отделна услуга, която се заплаща допълнително към основната цена по дигитализиране на видеоматериал.

По подразбиране в DVD диска на записа добавяме страндартно меню, което ви дава бърз и директен достъп до определени части на записа.

Окончателно завършване на материала

Нашата професионална техника прави излишно междинното съхраняване на вече дигитализирания запис на компютър, последващото му рендиране и компютърна обработка.

Осигуряваме ви файлове във формат mpg, като файловете можете да получите на флаш памет (ние ще ви предложим подходяща), изтегляне през интернет или на ваш външен HDD. В случай, че не притежавате такъв, ние ще ви предложим подходящ.

Можете да изтеглите дигитализираните материали и от наш сървър.

Прехвърляне на видеоматериал от формат VHS и super VHS на флаш памет или HDD

Само допреди няколко години видеокасетите VHS (Video Home System) бяха най-разпространеният в света начин за съхранението на видео записи. Достъпът до видеоматериали не винаги е бил толкова леснодостъпен така, както е в днешно време. Благодарение на видеокасетите хората имаха достъп до неограничен брой видеа - филми, музика и т.н. Но конкретно в България видеокасетите са свързани със семейните спомени, защото много семейства съхраняват своите изживявания от важни събития като рожден и дни, сватби, празници, скъпи семейни моменти именно на видеокасети.

За видеокасетите е важно да се знае, че те са с ограничен живот на видеолентата. Това означава, че записът от видеокасетата може да бъде загубен ако не бъде прехвърлен на дигитално устройство. Ако и вие сте притежател на ценни за вас спомени от вашето минало и искате те да бъдат съхранени - тогава трябва да прехвърлите записа на дигитален носител.

Това се налага, защото средната дължина на полезен живот на една VHS касета, която е съхранявана при оптимално подходящи условия, е в рамките само на около 25-30 години. Обаче, когато видеокасетата не е съхранявана при достатъчно добри и подходящи условия, може да се получи влошаване на записа само след 10-12 години. Това ще доведе до загуба на вашите безценни спомени завинаги. Ако искате да избегнете това и да ги съхраните, единственото решение е в дигитализирането на записите и прехвърлянето им на дигитален носител.

Често срещани са механичните повреди по видеокасетите. Ако лентата не е увредена непоправимо ние можем да предложим помощ при извличането на записа и неговото прехвърляне. Нашите специалности са на разположение и ако е необходимо могат да заменят повредени елементи по касетата, за да бъде възможно цялостното възпроизвеждане на записания материал.

Малко история и технически характеристики

Видеокасетите VHS работят благодарение на използването на аналогов запис върху касета с видеолента.

Този метод за съхранение и записване на видеа е разработен през 70-те години от Japan Victor Company (JVC) - японска компания. Пред това всички видеоматериали, съществували пред 50-те години, са били записвани и възпроизвеждани само с професионално специализирано видеооборудване в телевизионни студиа и медицински лаборатории (чрез флуороскопия). Било е немислимо обикновеният потребител да има достъп до такава техника по онова време.

Революционното на системите за домашно видео е, че успяват за пръв път да дадат възможност на всеки дом да притежава такава техника за заснемане и съхранение на видео. Това изцяло променя съществуващата тогава телевизионна индустрия и завинаги променя телевиционният и филмов бизнес. За да останат в крак с времето много компании се опитват да наложат техен формат за телевизионен запис, който да бъде достъпен за всички. Основните конкуренти са форматите VHS и Betamax. Краен победител е системата за домашно видео. Тя успява да се наложи като основен формат и запазва позицията си на върха през следващите три десетилетия до момента, когато бива изместена от навлизането на по-надеждния и качествен дигитален формат DVD.

VHS smВидеокасетата има следните параметри:
- 187 мм ширина
- 103 мм дълбочина
- 25 мм дебелина. Съхраняваната в нея магнитна лента е широка половин инч (12,7 мм).

Стандартната скорост на възпроизвеждане:
- 3,335 см/с за NTSC
- 2,339 см/с за PAL – или съответно малко над 2,0 м и 1,4 м в минута.

Принципът на работа на видеокасетата е следният:
1. видеоплеърът изтегля лентата от касетата.
2. обвива лентата около наклонения барабан на главата, който се върти с 1798,2 оборота в минута за NTSC машини и 1500 оборота в минута за PAL.
3. Възпроизвежда се записът върху лентата.

Максималното възможно време на една такава касета е 4 часа при стандартно възпроизвеждане.

Гаранция за поверителност на предоставената информация

Ние държим на поверителността на вашите материали, които ни предоставяте. Затова гарантираме, че предоставените от вас материализа за дигитализиране няма по никакъв начин да бъдат предоставени на трети лица, публикувани в интернет за достъп до трети лица, нито ще бъдат предоставени по какувто и да било друг начин по трети лица, освен ако нямаме Вашето изрично съгласие и разпореждане да направим това.

Гаранция за поверителност на предоставената информацияТретираме всички предоставени от Вас материали и готови фахлове като поверителна информация и не се допуска неоправомощен достъп до тях, включително и от служители на дружеството, които са неагнажирани с процеса по дигитализиране.

Изготвените от нас дигирализирани файлове се съхраняват на наш сървър в рамките на 7 (седем) календарни дни, с цел да бъдат изтеглени от Вас по електронен път през интернет, когато сте предпочели този метод за прехвърляне. След като минат 7 (седем) календарни дни, дигитализираните файлове се изтриват и повече не могат да бъдат възстановени или достъпени, което допълнително гарантира сигурността на вашите материали.

Всички посочени условия за поверителност се отнасят за абсолютно всички данни и файлове, които обработваме. Това е в сила както за всички наши индивидуални клиенти, така и за корпоративните ни клиенти.

В случай, че имате допълнителни въпроси относно поверителността и съхранението на обработваните файлове, моля свържете се с нас по един от посочените начини за контакт.