Гаранция за поверителност на предоставената информация


Гарантираме, че предоставените от Вас материали за дигитализиране, както и готовите дигитализирани файлове, няма да бъдат по никакъв начин разпространени на трети лица. Няма да бъдат публикувани в интернет за достъп от трети лица, нито ще бъдат предоставяни по какъвто и да е друг начин на трети лица, освен ако нямаме Ваше изрично разпореждане за подобно действие.

Гаранция за поверителност на предоставената информацияПредоставените от Вас материали и готовите файлове се третират като поверителна информация и не се допуска неоправомощен достъп до тях, включително и от служители на дружеството, неангажирани с процеса по цифровизиране.

Готовите дигитализирани файлове се съхраняват на наш сървър в рамките на 7 (седем) календарни дни, с цел да бъдат изтеглени от Вас по електронен път през интернет, когато е договорен такъв метод на прехвърляне. След изтичането на този срок от 7 (седем) календарни дни, дигитализирани файлове се изтриват и повече не могат да бъдат възстановени или достъпени.

Посочените условия за поверителност се отнасят за всички данни и файлове, които обработваме, независимо дали са предоставени от индивидуални клиенти или корпоративни клиенти.

В случай, че имате допълнителни въпроси относно поверителността и съхранението на обработваните файлове, моля свържете се с нас по един от посочените начини за контакт.