Прехвърляне от miniDV на флаш памет


 

Прехвърлянето на видеокасети се извършва с още по-висока разделителна способност от стандартната за DVD:
MPEG-2, 576p SD с битрейт: 10368 kbit/s, а не със стандартните 8000 kbit/s  за DVD.

Video mode: PAL / Frame rate: 25fps / Sample format: Interlaced (bottom field first)
Size: 720 x 576 (CCIR-601 D1) / Video Quality: Bit rate 10368 kbit/s / Encoder quality fine tuning: 100%
Encoding method: 2-Pass / Audio forma: AC3 2.0 при необходимост 5.1

За целта прехвърлянето се предлага директно на файл.
Осигуряваме ви файлове във формат mpg, като файловете можете да получите на флаш памет
(ние ще ви предложим подходяща), изтегляне през интернет или на ваш външен HDD или SSD.
В случай, че не притежавате такъв, ние ще ви предложим подходящ.

Можете да изтеглите цифровизираните материали и от наш сървър.

Съветваме нашите клиенти да предпочитат този тип прехвърляне като най-качествен за момента.
Така ще притежавате Вашите спомени с най-доброто качество SD H Quality.

Цени за видео касети VHS, VHS-C, miniDV

Цифровизиране на видеокасети

1 час цифровизиране е на цена 29,95 лв

На какъв носител ще получите цифровизираното съдържание

Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание:
- Флаш памет -
бързоскоростна флаш памет с гаранционнен документ. Допълнително заплащане.
- Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане.
- Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

Цени за видео касети Hi8, Video 8, Betamax, miniDV CAM, miniDV HD, Video 2000, Betacam, Digital Betacam PAL, Digital Betacam NTSC, DVCPRO25, HD V, U-matic VO, U-matic BVU

Цифровизиране на видео касети

Видео формат Видео система Цена за всеки започнат нов час:
Betamax Pal / NTSC 39,95 лв.
Hi 8, video8
Pal 39.95 лв.
Video 2000 Pal 49,95 лв.
Digital 8
Pal 49.95 лв.
Betacam Pal 120.00 лв.
Digital Betacam Pal 180,00 лв.
Digital Betacam NTSC 240,00 лв.
DVCPRO25 Pal 120,00 лв.
HD V
Pal 60.00 лв.
U-matic VO
Pal 80.00 лв.
U-matic BVU
Pal 100.00 лв.
miniDV CAM
Pal 39.95 лв.
miniDV HD
Pal 49.95 лв.
Ако на касетата има повече от една TV система
NTSC, USA, Japan + 30% към основната цена

Прехвърляне от miniDV на DVD или на файл / флашка - професионално

DV е формат за съхраняване на дигитално видео, който се появява през 1995 г. и отразява тогавашните най-съвременни тенденции при видеозаписа и възпроизвеждането на висококачествен видео материал. По това време компаниите Sony и Panasonic създават свои версии на DV. Разработените от тях версии използват същата схема на компресия на видеото, но увеличават драстично устойчивостта, възможностите за линеен монтаж, цветност и растерен размер. За същата единица обем те успяват да придадат по-високо качество на заснеманите материали в този формат.

Има няколко варианти на формата DV:
- DVCPRO (или още известен като DVCPRO25).  Този вариант еазработен от компанията Panasonic и въведен също през 1995 г. Той е използван при оборудване за електронни новини. За разлика от основния DV формат, тук се използва т.нар. "заключено аудио" и хроматичен самплинг за вариантите на 50 Hz и 60 Hz с цел да се намалят загубите при генериране. Аудио сигналът е наличен с прецизност 16-bit/48 kHz. При запис този формат използва по-широка стъпка на пистата от стандартната (18 mm вместо стандартните 10 mm), което намалява грешките при записа върху лента. Две допълнителни надлъжни писти осигуряват по-стабилен аудио сигнал и контрол върху времевия код.

-DVCAM е варианта на компанията Sony за собствена професионална версия. Този формат също използва заключено аудио, което предотвратява разминаване при аудио-синхронизацията, когато се правят няколко цикъла на презаписи. Тук ширината на пистата е 15mm, което е с 50% повече от стандартната ширина. Съответно лентата се придвижва два пъти по-бързо, което намалява времето на запис с до една трета сравнено със стандартния DV формат.

-DVCPRO50, DVCPRO Progressive, DVCPRO HD - това са различни подсилени формати, които комбинират характеристиките на основните DV формати и често се сравняват с паралелно работещи няколко DV кодеци. Тези формати са използвани при продукции, където е необходимо високо качество на видеоматериала. Те често се сравняват с аналози като D-9 на JVC, Digital Betacam на Sony и MPEG IMX. При DVCPRO HD ширината на пистата достига 18mm, като форматът се използва основно при професионални видеоматериали (видеокамери с този формат съществуват единствено във вариант за носене на рамо).

miniDV-1Всъщност първоначално форматът DV е бил създаден за записи на магнитни ленти. Лентите са влагани в четири варианта видеокасети - малки, средни, големи и много големи. Но независимо от вида на касетата лентата е с еднаква ширина от 1/4 инч (прибл. 6.35 мм). От тези четири вида видеокасети за домашна употреба от непрофесионалисти е предназначен единствено вариантът "мини" - S-size или miniDV.

Обикновено тези касети обхващат материал с продължителност около 60 минути (стандартна дължина) или 90 минути (удължено възпроизвеждане). Съществуват обаче и касети с дължина 80/120 минути.

Често типът на формата дигитално видео се отбелязва върху самата касета (DV, DVCAM, DVCPRO, DVCPRO50 или DVCPRO HD). Някои касети са снабдени с вграден чип за памет (memory-in-cassette или MIC).

MiniDV касетите са с размери 65 х 48 х 12 мм. С подходящ софтуер тези касети могат да съхраняват също данни, като техния размер може да достигне до максимум 13GB.

Процес по дигитализиране на съществуващ видеозапис

Преобразуването на видеоматериал към дигитален формат отнема известно технологично време, защото е комплексен процес, състоящ се от следните етапи:

Дигитализиране на видео материала

На този етап записът преминава през професионален видеоплеър с шест глави за осигуряване на оптималното извличане на видеозаписа. Оборудването ни позволява извличането на RGB сигнал и да изпозлваме специални филтри за подобряване на качеството още при самия запис.

VHS-capcha

С гордост заявяваме, че използваме функцията за филтриране на самия видеозапис, а не последващо наслагване на компютърно генерирани филтри, които изкуствено изменят оригиналния материал. По този начин се получава запис с оригиналното си форматиране, като приложените филтри въздействат единствено при аналоговото извличане на сигнала.

В следствие се получава картина, която:
- е с много по-добро качество още при самото заснемане;
- входния сигнал е много качествен;
- постига се пълната резолюция от 576р.

Поясняваме, че не изпозлваме кепчър, а извършваме записа в реално време, което ни позволява да осигурим естественото изчистено качество на видеоматериала.

Последваща обработка

Извлеченият от нашата професионална техника аналогов запис е получен с възможно най-голяма чистота (в зависимост от текущото състояние на оригиналната видеолента и самото качество на материала). Ако качеството на самия оригинал не е добро, то няма да е необходима допълнителна обработка, защото това няма да доведе до неговото изчистане. Затова предлагаме услуга по извличантео на максимално чистият сигнал от видеооборудването без да се налага допълнителна компютърна обработка.

Предоставяме ви записа в неговата оригинална цялост. По желание от ваша страна може да предложим монтажни дейности:
- Изрязване на нежелан материал
- Разместване на елементи от записа
- Добавяне на видео и аудио ефекти
- Добавяне на други ефекти и озвучаване
- Upscale на записа от 576р до 1080р
- Upcale на записа от формат 4:3 във формат 16:9 - без изрязване на важни елементи от кадрите.

Тези допълнителни монтажни дейности представляват отделна услуга, която се заплаща допълнително към основната цена по дигитализиране на видеоматериал.

По подразбиране в DVD диска на записа добавяме страндартно меню, което ви дава бърз и директен достъп до определени части на записа.

С вас ще обсъдим всички допълнителни желания по обработката на видеото, за да може заедно с вас да изчислим точната цена на всички допълнителни услуги ако има такива.

Окончателно завършване на материала

Нашата професионална техника прави излишно междинното съхраняване на вече дигитализирания запис на компютър, последващото му рендиране и компютърна обработка.