Пет правила за успешна продуктова видеодемонстрация


Всеки предприемач и търговец, който реши да заложи на успешната концепция за продуктови видеодемонстрации, трябва да успее да убеди своите настоящи и потенциални клиенти в необходимостта да закупят представяния продукт.

Почти нито едно средство в арсенала на успешните търговци не е толкова мощно, колкото добрата видео прецентация. Когато се направи правилно, демонстрацията позволява на клиентите да видят и почувстват как и защо нещата ще са по-добре, ако закупят продукта (или по-зле, ако не го направят).

Следващите пет правила са насочващи за успеха при изработване на концепция за видео демонстрация. Използвайте ги, за да подпомогнете вашите продажби.

demonstracia-3Индивидуализиране на демонстрацията
Ако видеоматериалът е предназначен за конкретен клиент (напр. корпоративен клиент) е нужно материалът да бъде оформен конкретно за този клиент. Преди да демонстрирате своя продукт или услуга, направете проучване. Проверете общодостъпната информация за клиента, прес съобщения, конферентни материали, годишни отчети, публикувани интервюта и така нататък. По възможност съберете данни и за хората, които ще бъдат зрители на вашата демонстрация.

Разкажете на клиентите история
Продуктовата видеодемонстрация не трябва да представлява изброяване на характеристиките и функциите на продукта. Вместо това трябва да разкажете история, в която продуктът или услугата да играят главна роля. Ако например желаете да демонстрирате софтуерен продукт за складови наличности, можете да го направите по два начина:

*Неефективен начин: започнете да описвате менюта и подменюта, функции, движения по прозорци и подпрозорци...

*Ефективен начин: разкажете на клиентите си за трудна ситуация, когато от производственото звено се получава спешно обаждане, че са свършили важни компоненти. Демонстрирайте как лесно и бързо с вашия продукт ще откриете нужните компоненти в склада, ще ги осигурите и ще спазите срокове. Вашите (потенциални) клиенти лесно ще се припознаят в ситуацията, в която им давате готово решение на обичаен проблем.

Репетирайте
Видеодемонстрациите са много по-трудни от статичните визуални демонстрации чрез снимки и текст. Трябва да мислите за продукта, за клиента, за ефекта от демонстрацията и т.н. Поне три пъти трябва да отрепетирате демонстрацията преди заснемането й, за да имате време да помислите за важни детайли и цялостното послание на материала.

Тествайте предварително
Уверете се, че всичко, което твърдите за продуктите си и което ще се заснеме, е вярно. Продуктът трябва да функционира по начина, по който го описвате.

Бъдете креативни
Всичко зависи от вида продукт, целевите ви клиенти, вашите цели и т.н. Но развихрете въображението си и се опитайте да избягате от клишета. Не забравяйте да се поставяте на мястото на клиентите и да гледате "през техните очи".